Orgoniti in orgonske energije

Izraz orgonit ima svoj izvor v besedi orgon, ki jo je Wilhelm Reich uporabljal za opis vitalne energije, ki je povsod okrog nas. Je življenjska energija, ki so jo v različnih kulturah imenovali chi (taoisti), prana (hinduisti), eter (grki). Tudi v zahodni misli je bil orgon/eter pred uveljavitvijo determinističnega pogleda na delovanje sveta, splošno sprejeto načelo, kot matrica iz katere se manifestira fizični svet.

Orgon se pojavlja v različnih oblikah, lahko bi rekli v agregatnih stanjih. Lahko je nevtralen (OR), pozitiven (POR), kar pomeni urejen, spodbudno delujoč na okolico in organizme, ki se tam nahajajo ali negativen (DOR), ki je tog, nepretočen, in deluje škodljivo na okolico.

Pri tem je treba razumeti, da DOR obliko vitalne energije večinoma ustvarja človek s svojo nepremišljeno dejavnostjo in tehnologijo, uničujočimi posegi v prostor in podobno. DOR obliko energije najdemo tudi v prostorih, kjer se pogosto sproščajo in kopičijo sovražne, agresivne čustvene energije.

Reich je kot rezultat svojih raziskav orgonske energije izdelal dve napravi za ustvarjanje in zadrževanje orogna, orgonski akumulator in t.i. Cloudbuster.

Orgonski akumulator je v osnovi škatla, lahko tudi večjih dimenzij, sestavljena iz izmeničnih plasti organskega (volna, steklena volna) in anorganskega materiala (kovine).

Cloudbuster je bil sestavljen iz bakrenih cevi ozemljenih v tla ali vodno podlago. Z njim je lahko odstranjeval DOR iz atmosfere in vplival na lokalne vremenske pogoje. Obe napravi sta imeli tudi šibke točke in ju ni bilo lahko upravljati, zato se nista uveljavili.

Raziskave na področju orgonske energije je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja nadaljeval Karl Welz, ki je uspel na podlagi Reichovih osnov sestaviti mešanico kovine in poliestrske smole s patentiranim imenom orgonit. Bistvo orgonita je, da ima veliko število prepletenih plasti organske in neorganske snovi ter zato še veliko bolj učinkovito ureja energijsko stanje v svoji okolici.

Dopolnil je tudi Reichove ugotovitve glede DOR tipa energije in ugotovil, da se konstantno spreminja nazaj v POR, harmonično in urejeno obliko, kot rezultat nihanj planetarnega orgonskega/etrskega polja. Če tega ne bi bilo, življenje že dolgo ne bi več obstajalo. Težava se pojavi, ko planetarni POR impulzi ne uspevajo več nevtralizirati pospešenega nastajanja DOR oblike zaradi delovanja človekove tehnologije, sevanj in vseh vrst onesnaževanja (Welz, www.orgone.net). Njegove raziskave in izdelani orgonski generatorji kažejo tudi na to, da za res učinkovito delovanje in nevtraliziranje DOR oblike orgona potrebujemo aktivni pulzni orgonski generator. Da samo pasivni orgoniti, ne glede na velikost, obliko in sestavo, ne delujejo dovolj učinkovito kot generatorji ali transformatorji.

Ob prelomu stoletja sta Welzovo delo dopolnila Don in Carol Croft, s tem, da sta v mešanico orgonita dodala raznovrstne kristale in na ta način še izboljšala učinkovitost delovanja orgonitnih izdelkov.

Orgoniti so vsekakor izdelki s katerimi lahko samostojno in neodvisno poskrbimo za čistejše, bolj urejeno bivalno okolje, več osebne energije in boljše počutje. Po drugi strani pa nas njihova uporaba zavestneje povezuje z energijskimi dimenzijami Zemlje in našega okolja. S tem se poglobljeno zavedamo učinkov našega delovanja na ljudi in svet okrog nas in podpiramo harmonijo bivanja.

Glede na to, da gre za še ne dovolj raziskano področje, ki se ga številni entuziasti lotevajo z različnih smeri in ker še nimamo objektivnih meril za učinkovitost delovanja orgonitov, je eno izmed področij delovanja Zavoda Angelisa tudi ozaveščanje ljudi in iskanje načinov, da se to obetavno področje neslutenih možnosti uveljavi v vsakdanjem življenju.

Izkušnje uporabnikov orgonitov kažejo, da so  lahko učinkoviti na naslednjih področjih življenja:

 • Obnavljanje energijskega ravnovesja bivalnega prostora porušenega z vplivi različnih sevanj,
 • obnavlja in polni človekovo energijsko polje (auro),
 • če ga postavimo ob ležišče omogoča mirnejša spanje globoko sprostitev,
 • umirjajo čustva, pomaga pri premagovanju depresivnih stanj, strahov in negativnih čustvenih stanj,
 • dvigujejo stopnjo zavesti, harmonizira medčloveške odnose,
 • krepijo duhovne sposobnosti, spodbuja kreativnost,
 • pomagajo pri učenju in pomnjenju,
 • ščitijo pred elektromagnetnimi sevanji (TV, mikrovalovi, Wi-Fi, električni daljnovodi, bazne postaje),
 • krepijo imunski sistem,
 • zmanjšujejo hiperaktivnost pri otrocih,
 • revitalizirajo hrano in pijačo,
 • spodbujajo rast rastlin.

Film: Prikaz vpliva orgonita na elektromagnetno sevanje